Επικοινωνία

sandaliastistoa.gr

Τηλ.: 2721 024447 και 2721200515
Email: info@sandaliastistoa.gr
Ιθώμης 7 Καλαμάτα 24100
Ιστορικό Κέντρο