Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο, μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς προϊόντων από απόσταση