Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή pdf

ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο

μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς προϊόντων από απόσταση