Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο


μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς προϊόντων από απόσταση


ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ